EN

Haberler

YÖNETİM KURULU KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ

​Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017 tarihli toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.) ve Ercümend ARVAS'ın (Üye) seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak; Ercümend ARVAS (Bşk.), Emin Sami ÖRGÜÇ (Üye) ve Haluk GÖRGÜN'ün (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine, 

- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.) ve Bayram GENÇCAN'ın (Üye) seçilmesine,

karar verilmiştir.

Son Eklenen Haberler