EN

Haberler

YÖNETİM KURULU KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİMİ 142016

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 tarihli toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.), Nazım Altıntaş (Üye) ve Ercümend ARVAS'ın (Üye) seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak; Ercümend ARVAS (Bşk.), Murat ÜÇÜNCÜ (Üye) ve Turan EROL'un (Üye) seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü Pınar ÇELEBİ'nin (Üye) seçilmesine,

- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeleri olarak; Ziya AKBAŞ (Bşk.), Sedat NAZLIBİLEK (Üye) ve İsmail GÜMÜŞTEKİN'in (Üye) seçilmesine,

karar verilmiştir.

Son Eklenen Haberler