EN

Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulunun "Kurumsal Yönetim İlkeleri​" ne uygun olarak ASELSAN Yönetim Kurulunca oluşturulmuş üç komite bulunmaktadır.