İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VE ASELSAN DOKTORA TEZ ORTAK YÖNETİM PROGRAMI

29.4.2016

​ASELSAN Araştırma Merkezi’nde yürütülen uygulamalı araştırma projeleri; orta ve uzun vadede yüksek etkiye sahip olacak konulara odaklanmakta ve ASELSAN’ın bilgi birikiminin daha ileriye götürülmesini hedefleyen kazanımları içermektedir. ASELSAN Araştırma Merkezi’nin yenilikçilik yönü yüksek, patent ve yayın odaklı araştırma vizyonunu gerçekleştirmek için Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Doktora Tez Ortak-Yönetim Programı’na yönelik bir mutabakat metni imzalanmıştır.

Programın ana hatları aşağıda özetlenmiştir:

 Programda yer alacak doktora öğrencilerinin ASELSAN çalışanı olması planlanmaktadır. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden “Tez Danışmanı” ve ASELSAN Araştırma Merkezi’nden “Endüstri Tez Danışmanı” atanacaktır.

 Bilkent Üniversitesi’ne doktora başvurusu aşamasında, doktora adayının çalışacağı doktora tez konusu, ASELSAN tarafından sağlanacak bütçesi ve Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki Tez Danışmanı, ASELSAN ve Bilkent’in mutabakatı ile belirlenecektir.  

Doktora programı boyunca Tez Danışmanı ve Endüstri Tez Danışmanı, programdaki öğrencinin akademik gelişimine ve tez çalışmasına yön vermekten birlikte sorumlu olacaklardır. 

20 Nisan 2016’da 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.” maddesiyle program Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliğine uyumlu hale gelmiştir. 

Program kapsamındaki tez çalışmaları, ASELSAN Araştırma Merkezi’nde yürütülen araştırma projelerinin amaçlarıyla ve Tez Danışmanının uzmanlık alanıyla uyumlu şekilde planlanacaktır. Çalışmalarda ortaya çıkacak araştırma sonuçlarının akademik yayınlara dönüştürülmesi öncelikli hedefler arasındadır.

Programa ilişkin mutabakat metni 10 yıl süre ile geçerli olarak imzalanmıştır. 

 
(Resim: Solda, Prof. Dr. Orhan Arıkan, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı; Sağda, İsmet Atalar, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı)