EN

İnovasyona Verilen Önem

Türkiye'de Savunma Sanayii'nin önder kuruluşu olan ASELSAN için inovasyon kabiliyeti firmanın başarısındaki en önemli anahtar olarak değerlendirilmektedir. ASELSAN Stratejik Hedefleri doğrultusunda "İnovasyon Stratejisi" tanımlanmakta ve inovasyon faaliyetleri bu kapsamda yürütülmektedir. 

İnovasyon kültür ve ortamını canlı tutmak ve sürekli iyileştirmek amacıyla ASELSAN'da her türlü fikre önem verilmekte ve değerlendirilmektedir.

Şirket içinde çalışanlarımızın değer katan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri Fikir Yönetim Sistemi dâhilinde toplanmakta, sürekli değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir. Buna ilaveten tema bazlı fikir yarışmaları düzenlenmekte, bu yarışmalarda farklı kategoriler altında değerli fikirler incelenmekte ve ödüllendirilmektedir. Bu yarışmalar ile üretilen yenilikçi fikirler inovasyon projelerine dönüştürülerek hayata geçirilmektedir.

Şirket dışından web-sayfamız aracılığı ile gelen inovatif fikirler de ASELSAN mühendisleri tarafından memnuniyetle incelenmekte ve değerlendirilmektedir.