Kayıtlı Sermaye Tavan artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu onayı değişikliği

28.2.2018
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26.02.2018 tarihinde alınan onay 27.02.2018 tarihinde değiştirilmiştir. Kurul'dan alınan onay
yazısı ile değişikliği içeren tadil taslağı ekte verilmiştir.

180227_SPK Onay Yazısı ve Tadil Metni.pdf