EN

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi, Yazılım Tabanlı Telsiz (YTT) kullanıcıları için Telsiz ile aynı yerde olma zorunluluğunu ortadan kaldırarak taktik sahada hareket imkânı sağlar. 2 telli sahra kablosu üzerinden 3 km mesafeye kadar 3 adet telsizin, aynı anda biri seçili olmak üzere, uzaktan kontrol edilebilmesini ve ses/veri haberleşmesi yapılabilmesini sağlamaktadır. Biri Uzak Kontrol, biri uzaktan Ses ve biri de uzaktan Veri olacak şekilde farklı Telsizler seçilebilir. Ayrıca, Kullanıcılar bağlı olan tüm telsizleri aynı anda dinleyebilir.

Uzak Komuta Sistemi bir adet Uzak Komuta Birimi (UKB) ve Telsizlere yakın konumlandırılan bir adet Yerel İletişim Birimi (YİB) 'nden oluşmaktadır. UKB ve YİB birbiri ile toplam 144 kbps bant genişliğindeki bir ISDN(2B+D)  hat üzerinden özel bir protokol ile haberleşir.

Uzak Komuta Sistemi, telsizlerin uzaktan kontrolü dışında UKB ve YİB operatörleri arasında full-duplex iç konuşma araması gibi ek yeteneklere sahiptir. Buna ek olarak, UKB üzerinde karasal telefon ağına bağlanmak amaçlı hat arayüzü bulunmaktadır ve YİB ile konferans arama yapmak mümkündür. Böylece UKB, taktik sahada farklı haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak için tek başına yeterli olmaktadır.

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.  

 • 3 adete kadar Sırt/Araç/Sabit Merkez Telsizin kontrolü
 • Telsiz parametrelerini görüntüleme ve değiştirme
 • Seçilen Telsiz'e uzak ses haberleşmesi arayüzü sağlar
 • Seçilen Telsiz'e uzak IP veri haberleşmesi arayüzü sağlar
 • Bağlı tüm telsizlerden ses alma
 • UKB-YİB arası 3 km'ye kadar 2 telli kablo bağlantısı
 • YİB-Telsizler arası 5m'ye kadar bağlantı
 • UKB-YİB arası full-duplex iç haberleşme
 • Karasal telefon ağlarına hat bağlantısı
 • UKB, YİB kullanıcıları ve kara telefon ağında bulunan operatör arasında konferans arama yapma kabiliyeti
 • Farklı haberleşme durumları için görsel ve sesli bildirimler
 • Taktik sahada hareket kabiliyeti

Ses Haberleşmesi

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi, bağlı olan telsizlerin ses haberleşmesini uzak uçta sağlar. UKB, Telsiz ile aynı ses arayüzlerine sahiptir; bu sayede kulaklık, mikrotelefon, harici hoparlör gibi birimler bağlantı sağlandıktan sonra aynı şekilde kullanılabilir. Ses UKB ve YİB arasında PCM kodlu olarak 64 kbps bantta aktarılır.

UKB Kullanıcısı ses haberleşmesi için tek bir Telsizi seçebilir ve ihtiyaç duyulması halinde bu seçim tanımlı kısayollar üzerinden kullanım sırasında kolayca değiştirilebilir. Ek olarak, taktik sahada kritik olabilecek bir özellik olarak YİB'e bağlı tüm telsizlerden dinleme yapılabilir.

Veri Haberleşmesi

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi uzak konumdan bağlı bulunan Telsizlerin IP veri haberleşmesini sağlar. UKB ve Telsiz aynı veri arayüzlerine sahip olduğu için, bağlantı sağlandıktan sonra Ethernet IP tabanlı cihazlar aynı şekilde kullanılabilir.

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi, iki uç arasında veri iletimi sırasında Ethernet paketlerine ikinci katman bir cihaz gibi geçirgen davranır. Veri, MAC katmanında 64 kbps bant genişliğinde UKB- YİB arasında iletilir. Ethernet, ISDN'e göre daha hızlı bir iletişim sağladığı için, Ethernet veri trafik hızı 64 kbps ile sınırlandırılabilir.

UKB Operatörü veri haberleşmesi için tek bir Telsiz seçebilir ve ihtiyaç duyulması durumunda bu seçim kullanım esnasında tanımlı kısayollar üzerinden değiştirilebilir.

Uzak Telsiz Komutası

RC-9661 Uzak Komuta Sistemi, bağlı Telsizleri uzaktan komuta etmek için kontrol kabiliyetine sahiptir. Bağlantı sağlandıktan sonra, ekran bilgisi taşınarak seçilen Telsiz ekranı UKB üzerinden görüntülenir. Ayrıca UKB üzerindeki tüm tuş takımı hareketleri seçilen Telsize iletilerek ekranı güncellenir. Bu sayede Kullanıcı, Telsizin kendisini kullanıyormuş gibi uzaktan kontrol sağlar.