EN

SCADA Uygulamaları

Aselsan Telsiz sisteminde SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)uygulaması, özel bir veri uygulaması olarak gerçekleştirilmektedir. SCADA verisine uygun olarak özelleştirmeler ve önceliklendirmeler yapılmaktadır.

 SCADA sistemleri genelde master – slave yapısında çalışmaktadır. Master cihazın sorgularına slave cihazlar (RTU: Remote Terminal Unit) cevap göndermektedir. Aselsan telsiz sisteminde Master Cihaz olarak Telsiz Anahtarlama Cihazına bağlı uygulama sunucusunda çalışan Veri Sunucu Servisi çalışmaktadır. Sorgular veri sunucu servisinden çıkmakta ve slave cihazlara gitmektedir. Veri sunucu servisinde çakışmayı önleyici ve performansı artırıcı algoritmalar işletilmektedir. Gerek konvansiyonel gerekse trunk telsiz  sistemlerinde SCADA servisi desteklenmektedir.

Slave RTU cihazlar direkt seri port üzerinde telsize bağlanmaktadır. SCADA RTU için telsizde özel bir protokol işletilmektedir. Telsiz SCADA verisi olarak gördüğü veri paketlerini kendine bağlı RTU cihazına göndermekte ve RTU'dan gelen veri paketlerini de uygun kanal üzerinden Merkez Veri Servisine göndermektedir.

SCADA sisteminin kullanıldığı belli başlı uygulamalar aşağıda verilmiştir.

  • Su Depolarında seviye kontrol ve vana kontrol uygulamaları
  • Yüksek gerilim hatları kontrol uygulamaları
  • Petrol boru hattı güvenliği ve kontrolü
  • Tren ve Metro Hattı kontrolü