EN

Haberler

ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİ VE ÜST YÖNETİM ATAMALARI 2472014

Özel Durum Açıklaması 

ASELSAN'ın küresel bir şirket olma vizyonu doğrultusunda organizasyonu ve yurtdışı örgütlenmesi yeniden yapılandırılmaktadır.

Yeniden yapılandırmanın ana hedefleri; şirketin elinde bulundurduğu kritik teknolojik yetenekleri güçlendirmek, hedeflediği yeni teknolojik yeteneklere ulaşabilmek, küresel düzeyde araştırma geliştirme kabiliyetini artırmak, insan kaynaklarını ve eğitimini geliştirmek, yurt içinde ve dışında yeni pazarlara ulaşarak şirketi büyütmektir.

Bu kapsamda Şirketimizin 26.06.2014 ve 24.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Genel Müdürlüğün, stratejik seviyede planlama, izleme, değerlendirme fonksiyonlarını daha etkin yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla beş tane Genel Müdür Yardımcılığı kurulmuş olup;

- Mali Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Levent AKKOYUNLU,

- Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı'na Hezarfen ORUÇ,

- AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmet ATALAR,

- Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Özcan KAHRAMANGİL,

- İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin YAVUZ

01.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.

2. Tüm faaliyet alanlarında yürütülecek çalışmalar beş Sektör Başkanlığı altında düzenlenmiş olup;

- Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Yavuz BAYIZ,

- Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Baki ŞENSOY,

- Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Sektör Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Oğuz ŞENER,

- Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa KAVAL,

- Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Yavuz Suat BENGÜR

01.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.

3. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak kurulan İç Denetim Başkanlığı'na Abdülkadir GÖKTAŞ 01.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.

4. Genel Müdürlüğe bağlı olarak kurulan;

- Strateji Danışma Kurulu Başkanlığı'na Fuat AKÇAYÖZ,

- Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu Başkanlığı'na Ergun BORA

01.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.​

Son Eklenen Haberler